Skip to main content

COVID-19 Macedonian information

За здравствени информации посетете го местото на интернет коронавирус (COVID-19) или пак јавете се на 1800 675 398

Информации за Покривање на лицето

Служби на Општината – нашите канцеларии и установи на заедницата во моментот се затворени

COVID-19 Политика за помош при тешкотии – погледнете како може да добиете поддршка од Општината доколку се соочувате со финансиски проблеми заради ситуацијата со вирусот COVID-19

 

Други ресурси


Ако ви треба толкувач јавете се на 131 450.

 

Важно е да побарате итна помош доколку имате сериозни или опасни по живот симптоми, и на оние лица на кои им е потребна итна помош треба да го посетат одделението за итна помош.

Лицата со полесни, помалку итни состојби треба најпрво да побараат лекарски совет од нивниот матичен доктор (GP)

Read Australian Government vaccination information in Macedonian.